Překážky se musí překonávat

Mám rád překážky. Překážky mne vždy posunou více dopředu. Díky překážkám se učím, jak co nejrychleji a nejefektivněji najít jinou cestu, která se okamžitě napojí na tu plánovanou původní. Zde je příklad. V listopadu minulého roku jsem se sešel s grafičkou a projednal jsem s ní, co bych od ní potřeboval. Nikterak jsem na to […]